Tag Archives: Skule

Skule for alle – uansett tru eller tvil!

Sokneprest Tom Olaf Josephsen (Nøtterøy, Teie og Torød) skreiv tysdag 21. juni eit innlegg for skulegudsteneste, der han kallar alle menneske religiøse. Det byr meg sterkt imot. Continue reading

Posted in Livssyn og religion, Meninger | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off

Ekskludering som tradisjon

Det er sjeldan eg bler skikkelig forbanna. Likevel, når no stakkars Kråkstad skule er ute igjen, kan eg ikkje anna.
(Diskusjonane ved Kråkstad har vore oppe tidligare. Tydeligvis utan noko nytte.) Continue reading

Posted in Livssyn og religion, Meninger, Politikk | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off

Me lærar for mykje etikk

… og for mykje om andre religionar enn kristendom. I kvart fall er det det ein del foreldre på Sørlandet no tek til orde for. Dette var verkeleg dei rette personane til å klage… Continue reading

Posted in Livssyn og religion, Meninger, Politikk | Tagged , , , , , , , , | Comments Off